Regelement

Voor deze 10e editie van UdenhoutGolft wordt er weer een
18 holes SHOTGUN wedstrijd gespeeld in 2 poules: Poule A
en poule B. Alle golfers met méér dan 36 HCP op hun NGF
pasworden als HCP’er 36 ingedeeld!

De wedstrijden worden mixed verspeeld!

UdenhoutGolft
reglement

 • De Captain van de flight ziet er op toe dat alles ordentelijk verloopt, vooral de snelheid door de baan is erg belangrijk daarom:Raap de bal op als er niet meer gescoord kan worden.
 • De deelnemers aan deze wedstrijd doen dit geheel voor eigen rekening en risico. Noch de organisatie, noch de wedstrijdcommissie, noch enige andere partij, betrokken bij de organisatie van deze wedstrijd, zijn aansprakelijk of kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, welke direct of indirect in verband met de deelname aan deze wedstrijd zou kunnen ontstaan.
 • Eventuele (wedstrijd)protesten moeten binnen 15 minuten na finishen van de protesteerder worden ingediend bij de wedstrijdtafel.
 • Spelers dienen zich vóór 12.00 uur te melden bij de wedstrijdtafel. NGF pas meenemen!
 • Start SHOTGUN wedstrijd 13.00 uur
 • Iedereen dient 10 minuten vóór aanvang aanwezig zijn bij zijn/haar toegewezen afslag.
 • Na afloop dient de scorekaart ingevuld en uitgerekend afgegeven te worden bij de wedstrijdtafel.
 • Gespeeld wordt er onder de regels zoals goedgekeurd door R.A. Golfclub of St. Andrews.
 • Stablefort punten boven 36 gescoord worden het jaar erop in mindering gebracht op de handicap.
 • Gespeeld wordt er volgens exacte handicap, stableford telling.Klik HIER voor meer informatie.
 • Benieuwd naar de SCORE / INEX CARD van EFTELING golfpark? Klik dan HIER
 • Longest dames en heren: nader te bepalen.
 • Afslag Heren: gele tee, afslag dames: rode tee.
 • Handycars zijn beschikbaar voor leden van de handycarclub (reserveren!) Buggy €.25,00
 • Interpretaties van deze regels worden uitsluitend beoordeeld door de wedstrijdleiding.
 • gelden alle etiquetteregels die bij de golfsport gebruikelijk zijn.
ORGANISATIE STICHTING UDENHOUT GOLFT

Voorzitter:
Marcel van Loon

Secretaris:
GeertJan Reukers

Penningmeester:
Yvonne de Wit

Bestuur
Stijn van den Bersselaar
Bram van Rijn

Stichting Udenhout Golft heeft als doel het jaarlijks organiseren van de Udenhoutse Golfkampioenschappen voor inwoners van Udenhout en de daarbij behorende randgemeenten.

Ingeschreven K.v.K. no: 56200641 
Bankrekening nummer Rabobank: NL 37 RABO 0146 7768 79

© powered by WEBFLAT